Malalties periodontals: símptomes i solució

Les malalties periodontals són un conjunt de malalties que afecten els teixits que envolten i subjecten les dents a l’os, com les genives. Són malalties inflamatòries i infeccioses.

Els seus símptomes a mesura que avança la malaltia es fan més visibles i les seves conseqüències són pitjors. Alguns signes que ens poden ajudar a detectar la malaltia periodontal són:

– Sagnat de genives.

– Mobilitat de dents.

– Espais entre dents.

– Sensibilitat dentària al fred.

El seu desenvolupament és variable, encara que en la majoria de casos és un procés crònic i indolor, de manera que moltes vegades passa desapercebuda o no se li dóna la importància necessària.
La higiene bucal és fonamental per evitar possibles malalties periodontals. El raspallat de les dents en diverses ocasions al dia és la base per tenir una correcta higiene i mantenir el control sobre la placa bacteriana.

Les principals causes de l’aparició de les malalties periodontals són:

– És l’acumulació de placa per falta d’higiene.

– Les alteracions hormonals (embaràs, menopausa, …)

– L’afectació per bacteris més agressives que produeixen inflamació gingival juntament amb dolor i, de vegades, supuració.

En el cas de no actuar davant les malalties periodontals seus símptomes s’aniran agreujant, desencadenant una sèrie de trastorns, principalment la caiguda d’un o diversos dents. Per això és molt important el diagnòstic precoç, fer un correcte estudi del cas i realitzar un tractament adequat del mateix per frenar el seu avanç.

Els tractaments periodontals consten de diverses fases:

– En la fase inicial de les malalties periodontals només cal fer una higiene professional en consulta, en la qual s’elimina la tosca voltant de les dents i ensenyar tècniques de raspallat.

– En casos més avançats eliminem el teixit malalt i si és possible es regenera el teixit al voltant de les dents, tant os com geniva. En aquest punt quan hi ha peces dentàries insalvables ens plantegem la seva retirada i reposició amb implants dentals.

En tots dos casos és necessari un període de control sobre la malaltia per supervisar que s’ha detingut definitivament. A cada visita de manteniment es realitzaran unes actuacions protocol·litzades consistents en els següents punts: verificació de la situació clínica dent per dent; valoració de la seva higiene bucal i eliminació del càlcul i bacteris de forma individualitzada, segons la situació de les diferents zones de la boca.