Carillas Dentales

Carilles dentals a Mataró

Modifica la forma, la mida o el color de les teves dents de manera senzilla i indolora

Si no estàs satisfet amb el color, la forma i / o la posició de les teves dents, les carilles dentals poden ser la millor opció per aconseguir un canvi. Amb aquest tractament pots transformar la teva estètica dental i facial i dissenyar un somriure amb el qual et sentis a gust.

A Clínica dental Oliver Coll tot l’equip treballem de forma conjunta per dissenyar el teu nou somriure i eliminar les asimetries que t’impedeixen somriure amb naturalitat.

Les persones amb unes dents poc atractives, d’acord amb els estàndards actuals, no solen mostrar sovint el seu somriure. De fet, molts pacients en aquesta situació podeu arribar a transmetre mal humor i infelicitat, sense ser-ne conscients. Amb les carilles dentals podem transformar el teu somriure, eliminar la vergonya al somriure i proporcionar-te una nova vida.

Rejoveneixen l’aspecte del teu somriure. Són especialment efectives per a ocultar taques o tincions d’un color especialment intens, que no pot eliminar-se amb l’emblanquiment dental, aconseguint d’aquesta manera rejovenir el teu somriure. T’ajuden a corregir les dents esquerdades, estellades o trencades, bé sigui per un traumatisme o per la teva oclusió (forma de mossegar) abans del tractament d’ortodòncia que hagués produït uns desgasts. Són la solució ideal quan s’ha produït un desplaçament natural de les peces dentals molt lleu, i no cal seguir un tractament d’ortodòncia per corregir la seva posició. És un tractament estètic a mida. Prèviament es realitza un estudi per desenvolupar una restauració en harmonia amb la teva fisonomia facial. Aquest estudi es porta a terme a través d’una simulació digital i a posteriori amb la tècnica Mockup podem mostrar sobre les dents naturals els canvis que et proposem, cosa que ens permet previsualitzar els resultats del tractament abans de començar-lo. És un tractament indolor i durador. Les carilles són especialment resistents a les taques i no canvien de color. Encara que són primes, proporcionen un revestiment fort i perdurable.

Vull més informació sobre les carilles

Tipus de carilles dentals. Serveis en Oliver Coll

Depenent de les necessitats de cada pacient posem a la vostra disposició dos tipus de carilles dentals.

Carillas dentales en Oliver Coll

Carilles dentals

Modifica el color, la forma i la posició de les teves dents

Sols amagar el teu somriure quan veus una càmera de fotos? Et fa vergonya mostrar-la i et prives de somriure encara que estiguis feliç?

Si no et sents a gust amb el teu somriure perquè et sembla que tens algunes dents asimètriques, més petites, alguna taca sobre la superfície de l’esmalt, o dues peces lleugerament separades, has de saber que el teu problema té fàcil solució.

Les carilles dentals són un tractament d’odontologia estètica gràcies al qual podem modificar l’aspecte de les teves dents i transformar el teu somriure. Aconseguirem que el teu somriure mai més sigui una limitació ni una excusa per no mostrar la teva felicitat.

Retornen la joventut al teu somriure.

Corregeixen l’aspecte de dents asimètriques, esquerdades, amb vores irregulars o que s’han fracturat després d’un cop.

Ajuden a amagar petits diastemes o espais interdentals sense necessitat de passar per un tractament d’ortodòncia.

És un tractament a mida per a tu.

La seva col·locació és indolora.

Les carilles dentals són de molt llarga durada.

ALTRES TRACTAMENTS