https://clinicadentalolivercoll.com/

Com es fa una bona higiene interproximal?

Higiene Interproximal

 

El raspall de dents i la pasta dentífrica són el mitjà més habitual d’higiene bucal. No obstant això, hi ha àrees on el raspall no pot arribar i que queden sense netejar de restes d’aliments i de bacteris. Una de les àrees més importants és l’àrea interproximal.

Què és l’àrea interproximal?

L’àrea interproximal és aquella que està entre les dents, en l’espai que hi ha per sota de l’àrea de contacte de les dents i que generalment és ocupat per la geniva. Els espais interproximals poden ser de difícil accés per això, la placa bacteriana pot acumular amb facilitat en aquests espais si no es netegen rigorosament.

Com evitar l’acumulació de placa bacteriana?

El mitjà més comú és el raspallat. No obstant això, amb el raspallat només es neteja el 60% de la supercie de les dents. El 40% restant pertany a l’àrea interproximal. Les àrees interproximals, especialment les posteriors, són les menys accessibles. És per això que a més de raspallar-nos les dents hem d’usar elements d’higiene interproximal.

Quins elements d’higiene interproximal ha?

Per a la neteja de l’àrea interproximal es disposa de diversos elements d’higiene com els raspalls interproximals, sedes o cintes dentals i irrigadors bucals.

Els raspalls interproximals més adequats són aquells capaços d’eliminar la placa bacteriana i restes d’aliments, consten d’un filferro recobert d’un material especial per no danyar les genives ni les dents. Cal triar la mida adequada per a cada espai interproximal i la forma del capçal.

De la mateixa manera, les sedes i cintes dentals han d’estar fabricades amb un material que resisteixi el pas entre les dents sense trencar-se i que al seu torn sigui capaç d’arrossegar la placa bacteriana i les restes d’aliments.

Els irrigadors bucals més recomanats són aquells el mecanisme comprèn la generació d’un raig pulsatiu d’aigua, proporcionant una fase de descompressió / compressió que ajuda a l’eliminació de bacteris a les dents, les genives i en llocs de difícil accés.

Igual que el raspallat, la higiene interproximal s’ha de fer de forma diària per evitar l’acumulació de bacteris.

Cal que l’odontòleg i l’higienista ensenyin a cada persona el correcte ús dels diferents elements, així com que triïn els més adequats per a cada cas.