Tipus de pròtesis dentals – Quin triar?

Quan es perden les dents naturals, una de les opcions més comunes és la recórrer a les pròtesis dentals aconseguint complir les necessitats funcionals i estètiques del pacient.

Generalment, quan un pacient visita la clínica buscant una solució als seus dents perdudes no coneix les opcions que existeixen. Per això és important que l’equip mèdic expliqui detalladament que opcions existeixen i quina és la que millor s’ajusta a la situació del pacient.

Les principal funció de les pròtesis dentals és tornar la funcionalitat i l’estètica de la seva boca per poder somriure amb naturalitat i menjar sense cap problema. La seva minuciosa elaboració, gràcies al treball en comú d’un odontòleg especialista qualificat juntament amb un bon laboratori de pròtesis els aporta una funció adequada i una estètica similar a les dents naturals.

Tipus de Pròtesis dentals:

Pròtesis Removibles

Són les pròtesis dentals més comuns. El seu principal capacitat és que el pacient es pot treure i posar fàcilment en qualsevol moment la pròtesi.
Hi pròtesis parcials per als casos en què només es necessitin substituir algunes dents, i pròtesis completes per als casos que cal reposar totes les dents.

En els últims anys s’estan incorporant nous materials com el Flexite que ofereixen major confort i flexibilitat. Les pròtesis removibles són una opció assequible econòmicament, que no requereixen de cirurgia per poder realitzar-les i que si es realitzen de forma adequada poden augmentar la qualitat de vida del pacient. No obstant això hem de ser conscients de la limitació de les mateixes pel que fa a funció, no deixen de ser pròtesis removibles i pel que fa a estètica.

Pròtesis fixes sobre dents

Aquest tipus de pròtesi es basen en que es recolzen directament sobre les dents, el que en odontologia es coneix com dentosoportadas. Per ajustar-les correctament es porta a terme el tallat de les dents que serviran com a suport de la pròtesi.

Aquest tipus de pròtesi que s’ajusten sobre dents requereixen que aquelles dents que actuaran com a suport es mostrin prou estables. Tampoc requereixen de cirurgia per col·locar-se però si comporta un procés de tallat de dents sa i el risc que això comporta.

Pròtesis sobre implants

Una opció que aporta grans avantatges respecte a les anteriors. Ofereixen una estabilitat perfecta ja que es recolzen sobre implants dentals fixats amb anterioritat. A més eviten el tallat de les dents sans que el pacient conserva. No obstant això requereixen de cirurgia per a la col·locació dels implants previs. Si el pacient compleix les condicions necessàries per a la seva col·locació, aquesta és la millor opció per substituir les dents perdudes.

A Oliver Coll recomanem que sigui quin sigui el tipus de pròtesi dental que utilitzi el pacient, cal dur a terme unes cures específiques per a garantir el seu correcte funcionament i conservar la seva durabilitat. El nostre equip mèdic compta amb la formació i experiència per assessorar-lo en el seu tractament de pròtesis dentals, informant de totes les opcions disponibles i buscant la que millor s’adapta a les teves necessitats.