De quines parts està fet un implant dental?

Solem dir que els implants dentals són la millor opció que existeix per a rehabilitar la nostra dentadura quan hem perdut un o diverses dents. Cadascuna de les parts d’un implant dental compleix una funció específica que ajuda a garantir la seva estabilitat i la seva naturalitat.

En aquest article t’expliquem exactament quines són les parts d’un implant dental perquè entenguis com funciona aquest element restaurador.

 

Quines són les parts d’un implant dental

Els implants dentals són elements que es fixen en l’os del pacient per a restablir les funcions de la dent o les dents que falten. És una opció de tractament segura, duradora i estable que rehabilita el somriure i permet tornar a mastegar sense problemes.

Vegem de quines parts es compon l’implant dental per a exercir aquestes funcions:

1. La pròtesi o corona.
2. El pilar, que permet la unió entre la corona i el cos de l’implant.
3. El cos o l’implant pròpiament dit.

En el següent dibuix pots veure de manera esquemàtica quines són les parts d’un implant dental i com el conjunt d’aquests tres elements s’assembla en aspecte i supleix la funcionalitat d’una dent natural:

parts-implant-dental

Sovint es confonen els implants i les pròtesis dentals. La diferència entre tots dos elements és que un tractament amb pròtesi pot realitzar-se sense necessitat de col·locar un implant dental, mentre que un tractament de rehabilitació amb implants sempre constarà d’una pròtesi, sigui d’una corona unitària o un pont dental.

Parts d’un implant dental: el cos o implant

Podríem dir que el cos d’un implant dental és l’implant pròpiament dit, encara que, normalment, quan parlem “d’implant dental” solem referir-nos al conjunt de totes les parts que el formen.

El cos és la part de l’implant que exerceix les funcions d’una arrel dental artificial; s’integra en l’os per mitjà de l’osteointegració i no és visible quan el pacient somriu.

El cos de l’implant generalment es fabrica amb titani, pel fet que aquest material és altament biocompatible i s’integra sense problemes en l’os. El titani compta amb nombrosos estudis a la seva esquena que avalen el seu índex de supervivència a llarg termini.

El cos de l’implant també pot fabricar-se amb zirconi, encara que aquest tipus de material sol emprar-se únicament en cas que el pacient sigui al·lèrgic al metall i no pugui recórrer als implants tradicionals.

Parts d’un implant dental: la pròtesi o corona

Altra de les parts d’un implant dental és la corona o pròtesi, és a dir, la part de la dent que és visible quan el pacient somriu. A Oliver Coll treballem amb corones de materials ceràmics, ja que ofereixen major naturalitat en els resultats.

Com a pròtesi per a completar la restauració pot emprar-se una corona unitària (quan falta només una dent), o una pròtesi fixa sobre diversos implants (quan cal restaurar diverses dents o fer una rehabilitació més completa).

Ho dèiem en explicar la diferència entre les pròtesis i els implants, les pròtesis dentals són una de les parts de l’implant dental, però també poden utilitzar-se pròtesi sense necessitat de col·locar un implant. No obstant això, tant les pròtesis amovibles com les pròtesis sobre dents presenten una sèrie de desavantatges enfront de les pròtesis fixes sobre implants.

 

Com col·loquem cadascuna de les parts d’un implant dental

Els implants dentals es col·loquen per mitjà d’una intervenció quirúrgica. A la nostra clínica dental realitzem una cirurgia mínimament invasiva, que ens permet obtenir la màxima precisió en col·locar cadascuna de les parts de l’implant. D’aquesta manera millorem les condicions del postoperatori i reduïm les molèsties que pugui ocasionar al pacient.

Com a pas previ a la cirurgia, a Oliver Coll sempre ens reunim tot l’equip per a planificar els casos. D’aquesta manera podem analitzar, des de cadascuna de les especialitats, la millor opció per a dissenyar i col·locar cadascuna de les parts de l’implant dental.

Contacta amb nosaltres si vols rehabilitar el teu somriure per mitjà d’un tractament segur, precís, còmode i durador com són els implants dentals. Recuperaràs les teves dents i amb ells les ganes de somriure!

Deixa un comentari